Inleiding Database managementsystemen

Inleiding Database managementsystemen


Auteur:Gillenson

  • Nederlands
  • 443 pagina’s
  • Academic Service
  • april 2011
  • Samenvatting

    Inleiding Databasemanagementsystemen is een praktische, compacte en complete inleiding tot de beginselen van het beheer van databases. Deze Inleiding bevat veel praktijkvoorbeelden waaronder de Walt Disney Company, Black & Decker, Amazon, en niet te vergeten Ducks Unlimited. Maar ook andere omgevingen zoals een gemeentelijk onderhoudsbedrijf voor auto’s komen aan bod. Aan de hand van de vele praktijkvoorbeelden worden diverse facetten van databasemanagementsystemen behandeld. Principes zoals gegevensbeheer, modelleren, warehousing, Oracle en databases op internet komen alle uitgebreid aan bod.Het boek is opgedeeld in twee delen. De eerste helft van het boek behandelt de beginselen van gegevens en databases. Veel aandacht wordt besteed aan de relationele databases en natuurlijk aan SQL. De tweede helft behandelt per hoofdstuk een specifiek onderdeel van databases, zoals objectorientatie, een client-servermodel of beveiliging. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met vragen en oefeningen die betrekking hebben op de leerstof van het hoofdstuk. Het gehele boek wordt eveneens ondersteund door een uitgebreide website voor zowel docenten als studenten (zie www.academicservice.nl).Oracle-leerboeken van Academic ServiceHet boek Inleiding Databasemanagementsystemen maakt deel uit van de reeks Oracle-leerboeken van Academic Service. Architectuur, beheer, ontwerp en datawarehousing zijn aspecten die in deze boeken aan de orde komen. De boeken zijn gericht op opleidingen in het hoger en wetenschappelijk onderwijs waar de Oracle software-omgeving wordt onderwezen. Over de auteurMark Gilleson is editor van het Journal of Database Management. Hij heeft vijftien jaar werk- en onderwijservaring bij IBM. Momenteel is hij hoogleraar Management Information Systems aan de Universiteit van Memphis.