Inleiding comparatieve filosofie

Inleiding comparatieve filosofie


Auteur:U. Libbrecht

  • Nederlands
  • 548 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • februari 1995
  • Samenvatting

    Uitgangspunt van deze inleiding in de comparatieven filosofie is enerzijds de filosofische noodsituatie van de westerse mens, zich uitend in een rationaliteitcrisis die niet alleen het lichaam, maar ook de religie ‘aan haar hegemonie voelt ontsnappen; anderzijds het groeiend mondiaal bewustzijn dat ons dwingt te kiezen tussen integratie van alle levensbeschouwingen in een dieptestructuur en de vlucht in de onvergelijkbaarheid van culturen. Kiezen we voor integratie, dan hebben we niet het recht daarbij in een post -koloniale reflex onze westerse levensvisie als criterium te gebruiken en ons wetenschappelijk- technologisch model als alleenzaligmakend aan anderen op te dringen’. We moeten integendeel kiezen voor een integratie -model, dat een huis is waar alle filosofieen hun intrek kunnen nemen, hoe sterk zij ook van elkaar mogen verschillen. uitgaande van de basisideeen van het Grieks -westerse, het Indische en het Chinese denken, komt de auteur tot de slotsom dat het versmallend rationalisme geen verklarende grond weet te geven voor het mystieke denken dat de Indische filosofie beheerst, noch voor het organisch -natuurlijke denken van China. Om de integratie van deze drie levensbeschouwingen mogelijk te maken, wordt een model ontworpen dat uitgaat van de basisconcepten energie en informatie, waaruit een, driedimensionaal stelsel (naturaliteit, rationaliteit, mysticiteit) wordt afgeleid. Bij het doorvoeren van dit onderzoek staat op de achtergrond een praktisch gerichte bekommernis. De wereld wordt door de moderne communicatie voortdurend kleiner. Het is evenwel nog lang niet zeker dat het wederzijds begrip er ook op vooruitgaat. Comparatieven filosofie doet dan ook een poging om de horizont van de moderne westerse mens te verbreden door een venster te openen op de oosterse filosofieen en, door vergelijking vanuit een modelperspectief, bij te dragen tot een werkelijk multiculturele samenleving, waardoor verhinderd wordt dat de ‘eenheid’ van de wereld alleen maar een kwestie van het, geld-en-macht-systeem zou zijn, ofwel van politiek en economie. Alleen wederzijds begrip zal leiden tot respect en betere verstandhouding.