Inleiding bestuurskunde

Inleiding bestuurskunde


Auteur:Wouter-Jan Oosten

  • Nederlands
  • 175 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • december 2009
  • Samenvatting

    Inleiding bestuurskunde is een praktische inleiding op de wereld van het openbaar bestuur. Het boek begint met een beeld van de maatschappelijke achtergrond van openbaar bestuur en bestuurskunde. Vervolgens worden eerst overheidsorganisaties en daarna het politiek systeem toegelicht. Beleid en organisatie van de overheid kennen een continue wisselwerking met maatschappelijke vraagstukken, zo blijkt. In de volgende hoofdstukken wordt het proces van beleidsvorming belicht aan de hand van de opeenvolgende fasen. Daarbij wordt duidelijk dat het agenderen, formuleren, uitvoeren en evalueren van beleid niet alleen een zaak is van de overheid. Burgers en particuliere organisaties zijn niet alleen ‘consumenten’ van beleid maar vaak ook ‘coprodu centen’. Dit boek biedt een indruk van hoe die open beleidsvorming invulling kan krijgen. Behalve het Nederlandse bestuur krijgt ook overheidssturing in internationaal verband de nodige aandacht. Tot slot wordt de kunst van argumenteren en schrijven belicht.Inleiding bestuurskunde is toegesneden op het gebruik in beroepsonderwijs en cursussen. Daarnaast is het een toegankelijk overzicht voor belangstellenden binnen en buiten de overheid, dat een snelle kennismaking garandeert met de wereld van het openbaar bestuur.