Inleiding administratieve organisatie

Inleiding administratieve organisatie


Auteur:E.O.J. Jans

  • Nederlands
  • 234 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2013
  • Samenvatting

    Inleiding Administratieve Organisatie komt tegemoet aan de toenemende behoefte aan een eerste kennismaking met het vakgebied Administratieve Organisatie. Dit boek is dan ook bedoeld voor iedereen – studerend of werkzaam in de praktijk – die met dit vakgebied in aanraking komt. Deze toenemende behoefte vloeit mede voort uit de ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie en op dat van de globalisering. Om tijdig te kunnen inspelen op de zich wijzigende omstandigheden heeft het management behoefte aan een informatieverzorging die zich richt op management-control: het beheersen van het gedrag van de organisatie en de processen die daarvan deel uitmaken.In ‘Inleiding Administratieve Organisatie’ worden de algemene grondslagen besproken waarop de organisatie van de informatieverzorging op gebaseerd is. De opzet van het boek met overzichtelijke schema’s, praktijkvoorbeelden, een ondersteunende website, praktische casussen en uitwerkingen maakt het uitermate geschikt voor zelfstudie.