Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting


Auteur:E.J.W. Heithuis

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • april 2013
  • Samenvatting

    De Wet IB 2001 is een wat merkwaardig fenomeen: het is ongetwijfeld de meest besproken fiscale wet, maar tegelijkertijd levert ze als zelfstandige heffing betrekkelijk weinig op. Sterker nog, de opbrengst is gedurende vele jaren negatief geweest. De inkomstenbelasting is – ook met de invoering van de Wet IB 2001 – nog steeds een ingewikkelde regeling.Met name voor studiedoeleinden geen aantrekkelijk perspectief. Wij hebben getracht met het onderhavige boek daaraan een mouw te passen. We hebben er naar gestreefd de omvang van het geheel binnen redelijke proporties te houden, maar tegelijkertijd toch regelgeving en rechtspraak volledig te verwerken. Ook literatuurverwijzingen treft men aan, maar terughoudendheid op dit punt leek ons gepast. Alleen indien uitdrukkelijke standpunten in de literatuur zijn opgenomen, hebben we die in de regel verwerkt.Wat betreft de structuur en paragraafindeling is (vrijwel) volledig aansluiting gezocht bij de indeling van de Wet IB 2001. Het gebruiksgemak van een dergelijke opzet weegt op tegen het waterhoofdachtige hoofdstuk 3 dat daar een gevolg van is. In het onderdeel loon een aantal onderwerpen ondergebracht die zijn ontleend aan de Wet LB 1964 omdat is gebleken dat daar in de studiepraktijk behoefte aan bestaat.