Inkeer

Auteur:Jaap Z?lstra

  • Nederlands
  • 96 pagina’s
  • Kok
  • oktober 2005
  • Samenvatting

    Gebed om licht Hemelse Vader, Gij die gesproken hebt: licht schijne in het duister, schijn ook vandaag in onze harten en maak ons blij met uw aanwezigheid.Verjaag de wolken, heer van eenzaamheid en angst, van bitterheid en wrok en van oud zeer Geef dat wij ervaren dat gij er zijt, trootend en krachtig, onweerstaanbaar. Kom met uw licht, uw loutere genade. Geef dat wij heilzaam voorelkander zijn.