Informatiearchitectuur als scharnier

Informatiearchitectuur als scharnier


Auteur:F. Boterenbrood

  • Nederlands
  • 308 pagina’s
  • Academic Service
  • mei 2005
  • Samenvatting

    Tot nu toe bestaat er in Nederland nog geen onafhankelijke aanpak voor hetontwikkelen van een informatievoorzieningsarchitectuur. Dit boek brengt daar verandering in.De informatievoorzieningsarchitectuur als scharnier beschouwt de informatievoorzieningsarchitectuur als de pen van het scharnier dat de bedrijfsvoering en de informatievoorziening verbindt. De verbinding naar de bedrijfsvoering is de verankering met de strategische variabelen, processen en ontwerpvariabelen. De verbinding met de informatievoorziening is verankering in de applicatie- en communicatiearchitectuur.Het boek behandelt alle aspecten van de informatievoorzieningsarchitectuur,vanaf de definitie tot een beschrijving van bekende frameworks. De kern vormt de gedetailleerde aanpak Scorpio, die de lezer aan de hand van een stappenplan, modellen, technieken en basisformulieren vanuit de strategievan een organisatie tot een informatievoorzieningsarchitectuur leidt.Ten slotte geeft het boek best practices en aanbevelingen voor de toepassingvan Scorpio.De informatievoorzieningsarchitectuur als scharnier is gericht is op studenten (bedrijfskundige) informatica en is daarnaast onmisbaar voor de professionele informatiearchitect.