Industriele productie

Auteur:H.J.J. Kals

  • Nederlands
  • 515 pagina’s
  • Academic Service
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    Industriele productie biedt een overzicht van het gehele voortbrengingsproces van discrete producten en de belangrijkste aspecten van de technische bedrijfsvoering in een industriele omgeving. De brede opzet omvat de behandeling van onderwerpen als fabricagetechnologie, met een elementaire behandeling van de meeste voorkomende bewerkingsprocessen en de daarmee samenhangende productietechnische aspecten, assemblage, kwaliteit, kosten en de organisatie van de productie. er wordt veelvuldig ingegaan op de samenhang tussen ontwerp en productie.De nieuwe druk bevat nieuwe hoofdstukken zoals een inleidend hoofdstuk over materialen en een hoofdstuk over product- en productontwikkeling. Verder zijn er aanvullingen toegevoegd met betrekking tot niet-metalen, warmtebehandelingen en oppervlaktebehandelingen. Ook wordt aanmerkelijk meer aandacht besteed aan de keuzeproblematiek in een productieomgeving.