Indonesisch voor beginners

Indonesisch voor beginners


Auteur:Harmani Jeanne Ham

  • Nederlands
  • 284 pagina’s
  • Coutinho
  • februari 2010
  • Samenvatting

    Deze praktische cursus Bahasa Indonesia is bedoeld voor mensen die weinig of geen kennis van het Indonesisch hebben, maar die het wel in korte tijd willen leren.In dit leerboek wordt in zeventien lessen de basiskennis van het Indonesisch opgebouwd, waarbij de nadruk ligt op het verwerven van taalvaardigheid in gewone, dagelijkse situaties. De taalkundige problemen die zich voordoen, worden met veel voorbeeldzinnen uitgelegd.Elke les bevat een groot aantal oefeningen en een lijst van woorden die in de les voorkomen. Het boek besluit met een beknopte grammatica.Indonesisch voor beginners vormt samen met Uitgesproken Indonesisch (een uitspraakboek met twee cd’s) en Basiswoordenlijst Indonesisch een complete cursus Bahasa Indonesia. In Uitgesproken Indonesisch zijn ook de antwoorden te vinden van de oefeningen uit het leerboek.Jeanne Ham heeft 25 jaar lesgegeven aan diverse taalinstituten, waaronder het Tropeninstituut, Babel Taleninstituut, en verschillende volksuniversiteiten. Tegenwoordig geeft zij workshops aan huis en onlinecursussen Indonesisch.