In vrijheid gebonden

In vrijheid gebonden


Auteur:Henk van den Berg

  • Nederlands
  • 599 pagina’s
  • Valkhof Pers
  • juni 2005
  • Samenvatting

    De relatie tussen geloof en politiek was een veelbesproken thema in de negentiende-eeuwse pers. Door heel Europa voerden katholieke publicisten polemieken met elkaar en met andersdenkenden over de politieke moderniteit en de publieke rol van de godsdienst. ‘In vrijheid gebonden’ laat zien hoe deze ideologische controverse in Nederland haar vertaling kreeg, zoals in de verhouding tussen het katholieke dagblad De Tijd en het liberale Algemeen Handelsblad. De auteur schenkt voor het eerst uitvoerig aandacht aan de inbreng van katholieke liberalen. Hun politiek-maatschappelijke opvattingen stuitten op onbegrip bij heel wat geloofsgenoten die kritisch stonden tegenover het liberalisme. Toch verdedigde een jezuiet nog geen half jaar na het overlijden van de liberale staatsman Thorbecke in De Tijd de stelling dat diens politieke erfenis het beste beheerd kon worden door confessionele politici. Opponenten in het ideologische conflict konden uiteinde gelijkenis vertonen in een streven vrijheid in dienst te stellen van een gemeenschapsideaal.