In Naam Van De Natuur

Auteur:Jan Willem Kirpestein

  • Nederlands
  • 143 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • april 2009
  • Samenvatting

    Duurzame ontwikkeling staat in de belangstelling. Vooral sinds Al Gore klimaatverandering als een global issue op de politieke agenda heeft gezet, ontstond er een wereldwijde discussie. Niet alleen natuurbeschermers maar ook leiders in het bedrijfsleven beseffen steeds sterker: we staan op een kruispunt in de ontwikkeling van het leven op aarde; verstrekkende veranderingen zijn onvermijdelijk. Er is een cultuuromslag nodig die alle dimensies van het menselijk bestaan in een nieuw perspectief plaatst. Dat vergt radicaal nieuwe visies op het leven, nieuwe waardeorientaties en bovenal inspirerende vergezichten.In dit boek zijn interviews opgenomen met prominente denkers en doeners op het gebied van duurzaamheid, natuur en business spiritualiteit. Herman & Herma Wijffels, Cees Veerman, Evelyn Tucker, Peter Blom, Hans Boot en Ian Player geven hun visie op leiderschap in relatie tot duurzame ontwikkeling en persoonlijke transformatie. Ook worden de effecten beschreven van een Afrikaanse leiderschapstraining waarin de deelnemers een intense confrontatie aangaan met de natuur.Dr. Jan Willem Kirpestein is coach en bestuursadviseur.Prof.dr. Henk Manschot is hoogleraar Filosofie en Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.Dr. Caroline Suransky is universitair docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.