In kaart gebracht met kapmes en kompas

In kaart gebracht met kapmes en kompas


Auteur:Arnold Wentholt

  • Nederlands
  • 382 pagina’s
  • Samenvatting

    De historische inleiding op de geschiedenis van het Aardrijkskundig Genootschap toegespitst op de onderzoekstochten, een van de belangrijkste doelstellingen in de eerste vijfenzeventig jaar van het genootschap, geeft een indruk van de politieke en maatschappelijke omstandigheden waaronder de tochten hebben plaatsgevonden. Het genootschap heeft in de eerste decennia een belangrijke rol gehad in het vergaren en verspreiden van geologische, natuurhistorische, antropologische en etnografische informatie, een logisch uitvloeisel van wat in die tijd onder de beschrijving van land- en volkenkunde werd verstaan. In een aantal artikelen wordt stilgestaan bij de functie die deze informatie heeft gehad voor de disciplines zelf.