Boekbeschrijvingen

In Indie Geworteld


Auteur:Hans Me?er

  • Nederlands
  • 488 pagina’s
  • Bakker
  • juni 2004
  • Samenvatting

    Het perspectief van waaruit de Hollandse aanwezigheid in Nederlands-Indie in beschreven, is overwegend Neerlando-centrisch. Het doen en laten van de blanke Nederlandse elite die veelal tijdelijk in de Oost verbleven domineert, terwijl de wederwaardigheden van de Nederlandse blijversgemeenschap, de Indische Nederlanders – en speciaal de Indo-Europeanen -, nauwelijks aan bod komen.In Indie geworteld gaat over de lotgevallen van deze in Indie gewortelde Nederlanders in Indie/Indonesie en Nieuw-Guinea in de twintigste eeuw. Het zwaartepunt ligt daarbij op de periode 1920-1960.

    Exit mobile version