In dialoog met dolfijnen

Auteur:J. Ocean

  • Nederlands
  • 134 pagina’s
  • Ankh-Hermes B.V.
  • juni 1998
  • Samenvatting

    IN DIALOOG MET DOLFIJNEN Hun boodschap aan onsDolrijnen en walvissen zijn bijzondere dieren. Ze komen de laatste tijd dan ook steeds meer in de belangstelling te staan; niet alleen bij biologen en andere onderzoekers, maar ook bij de velen die proberen meer in harmonie met de natuur te leven. Wat dit laatste betreft kunnen we juist van dolfijnen veel leren. De wisselwerking tussen mens en dolfijn levert zeer veel waardevolle en inspirerende informatie op die de mens kan helpen nieuwe wegen te vinden om de crisis waarin onze planeet zich bevindt, op te lossen. Hun ‘boodschap’ aan ons is dat we aan de vooravond staan van een ‘bewustzijnssprong’, die een nieuwe periode in de evolutie van de mens zal inluiden, waarin vormen van communicatie (met o.a. dolfijnen) zoals die in dit boek worden beschreven, heel algemeen zullen zijn. De keus is ook hier zoals altijd weer aan ons. Durven we ons open te stellen voor een nieuwe kijk op de werkelijkheid of houden we vast aan oude patronen en vooroordelen. De dolfijnen staan klaar om ons te helpen, niet al het licht en de liefde die in hen zijn.