In de frontlinie tussen hulp en recht / druk 2

Auteur:J. de Savornin Lohman

  • Nederlands
  • 261 pagina’s
  • Coutinho
  • oktober 2003
  • Samenvatting

    De Nederlandse burger is er aan gewend dat hij publieke voorzieningen te hulp kan roepen, zodra hij te maken krijgt met sociale problemen. De spelregels voor de aanpak van deze problemen worden neergelegd in wetgeving, waarvan de uitvoering in handen ligt van diverse instellingen met publieke taken. Oplossingen om sociale problemen beheersbaar te houden zijn, behalve in wetgeving, vastgelegd in een zeer gevarieerd hulp-en dienstverleningsaanbod.Hulp en recht, ooit bedoeld voor integratie en tegen marginalisering van groepen en individuen in de samenleving, worden tegenwoordig uit elkaar gespeeld en mensen die werkzaam zijn op dit raakvlak – de frontlinie – tussen hulp en recht komen nu vaak ‘in de knel’. Tegenwoordig is het voor deze frontliniewerkers zaak om binnen de bestaande regels maatwerk te leveren. Hoe de ruimte die die regels bieden optimaal te benutten is dan ook voor hen de opgaaf.Aan de hand van dit boek kunnen frontliniewerkers hun inzicht in de relatie tussen hulp en recht vergroten. Bovendien bieden de auteurs praktische instructies voor het hanteren van dit spanningsveld, waarbij zij steeds de positie van de werkers en de beslissingsruimte waarover die beschikken centraal stellen.Deze tweede, herziene druk is in zijn geheel geactualiseerd.