In 2030

In 2030


Auteur:Hans Stegeman

  • Nederlands
  • 269 pagina’s
  • Scriptum
  • augustus 2011
  • Samenvatting

    IN2030 is een toekomstverkenning. Het is geen voorspelling van de wereld in 2030, maar een verkenning van de wereld zoals die er in 2030 uit zou kunnen zien. De auteurs hebben vier verschillende mogeljke toekomstbeelden (scenario’s) ontwikkeld.Bij elk van de vier geschetste toekomstbeelden wordt stilgestaan bij de vraag wat het voor de ondernemer en de burger betekent indien de wereld zich de komende twintig jaar ontwikkelt volgens dat ene toekomstbeeld. Welke strategische opties heeft de ondernemer in dat geval voorhanden? En hoe kunt u zichzelf in dat geval in uw privesituatie het best voorbereiden op de toekomst?We weten maar een ding zeker over onze verre toekomst: deze zal in veel opzichten wezenlijk verschillen van de wereld van vandaag. Meer weten we niet. Exercities als IN2030 – Vier vergezichten zijn niet alleen uitermate zinvol, maar zetten ook aan tot nadenken over de eigen situatie en toekomst.De auteurs zijn verbonden aan de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek Rabobank Nederland.