Implementatie

Implementatie


Auteur:Richard Grol

  • Nederlands
  • 592 pagina’s
  • Reed Business
  • juli 2012
  • Samenvatting

    Elk jaar komen in de gezondheidszorg veel waardevolle nieuwe inzichten, technologieen, programma’s of ‘best practices’ beschikbaar. Helaas vinden veel van deze innovaties hun weg naar de praktijk niet. Hoe komt dat? En hoe kan effectieve verbetering van de patientenzorg worden gerealiseerd? In deze uitgave van Implementatie: effectieve verbetering van de patientenzorg vindt u actuele informatie over de implementatie van uiteenlopende veranderingen. Het proces van innovatie in de praktijk wordt zorgvuldig geanalyseerd en besproken aan de hand van een praktisch, stapsgewijs model. Een groot aantal wetenschappelijke bevindingen en praktische voorbeelden wordt gepresenteerd om het model toe te lichten.In Implementatie: effectieve verbetering van de patientenzorg ligt de nadruk op het verbeteren van het handelen van artsen, paramedici en verpleegkundigen en de teams waarin zij werken. De patient staat hierbij centraal. Aan deze druk is een onlineomgeving toegevoegd: Studiecloud. De lezer kan via deze internetsite voortdurend beschikken over dit aanvullende materiaal zoals extra oefenvragen, samenvattingen en deep links met betrouwbare informatie, samengesteld door de auteurs van het boek. Deze site is te bereiken via www.Studiecloud.nl, en vanaf 1 augustus 2012 is de scratchcode uit het boek te gebruiken.Richard Grol is emeritus hoogleraar Kwaliteit van Zorg aan de universiteiten van Nijmegen en Maastricht, Michel Wensing is hoogleraar Implementation Science aan de Radboud Universiteit Nijmegen.