Imagineering

Auteur:D. Nijs

  • Nederlands
  • 288 pagina’s
  • Boom Lemma uitgevers
  • augustus 2002
  • Samenvatting

    Verschillende auteurs constateren dat er fundamentele veranderingen plaatsvinden in onze economie. We evolueren naar een beleveniseconomie. In een wereld van overvloed zijn mensen meer op zoek naar psychische behoeftebevrediging: behoefte aan inspiratie, aan het bij een betekenisvolle gemeenschap horen en aan zingeving in het algemeen. Dit boek is geschreven in het licht van dit besef. In Imagineering wordt de stelling geponeerd dat het Amerikaanse antwoord op de nieuwe vragen die deze economische situatie oproept, niet zonder meer te kopieren is naar Europa. Dit boek presenteert het Europese antwoord: authentieke belevingsconcepten in plaats van thematiseren en toevoegen van theater. Het kunnen creeren van belevingswerelden (memorable experiences) die tot de verbeelding blijven spreken, is een onmisbare management’kunst’ geworden, de kunst van het raken van het hart. Emotie en fantasie worden cruciale managementvaardigheden. In dit boek worden de instrumenten aangereikt. Imagineering is geschreven voor studenten en leidinggevenden binnen en buiten de leisure-industrie.