Ik Sluit Nu Maar Af

Ik Sluit Nu Maar Af


Auteur:Udo Grashoff

  • Nederlands
  • 167 pagina’s
  • De Arbeiderspers
  • oktober 2006
  • Samenvatting

    Zelfdoding, een extreme vorm van menselijk gedrag, is ondanks de grote frequentie nog steeds door taboes omgeven en maakt grote emoties los. Om het fenomeen suicide te demystificeren laat samensteller Udo Grashoff, na een boeiende en genuanceerde inleiding, de daders zelf aan het woord. Dit boek wil, zonder sensatiezucht, het oor lenen aan mensen die uit vrije wil de dood boven het leven hebben verkozen en is bedoeld als pleidooi om de blik niet af te wenden, maar juist te kijken en het falen waar te nemen. Het leven bestaat nu eenmaal niet alleen uit succesverhalen.Ik sluit nu maar af omvat de zeldzame vondst van vijfenveertig brieven uit de periode 1959 tot 1989. De authenticiteit maakt deze zelfmoordbrieven tot precaire documenten. Het zijn de laatste woorden van dichters, huisvrouwen, misdadigers, politiemannen en studenten, door de samensteller slechts voorzien van enkele hoognodige gegevens om de context te verduidelijken. Voer voor betrokkenen, voor psychiaters, therapeuten, psychologen, sociologen, juristen en filosofen.Een intrigerend onderzoek naar de redenen die mensen geven voor hun suicidale gedrag. – The GuardianDe bloemlezing […The Times