Ik denk

Ik denk


Auteur:E.A. Le Coultre

  • Nederlands
  • 192 pagina’s
  • Veen Media
  • april 2007
  • Samenvatting

    Dit rijk geA?llustreerde boek biedt een heldere en toegankelijke inleiding in de filosofie. De belangrijkste ideeA«n uit de verschillende vakgebieden van de filosofie worden beknopt uitgelegd. Alle hoofdstukken zijn voorzien van een overzichtelijke tijdbalk, waardoor de ideeA«n in de tijd geplaatst worden. Aansluitend bij de hoofdstukken zijn teksten uit Filosofie Magazine opgenomen met actuele filosofische debatten, interviews met hedendaagse denkers en voorbeelden van filosofie in de praktijk. In de bijgevoegde begrippenlijst worden de meest voorkomende filosofische termen eenvoudig uitgelegd.Eva-Anne Le Coultre is filosofiedocent op het Willem Lodewijk Gymnasium in Groningen.