Ik, Claudius

Ik, Claudius


Auteur:R. Graves

  • Nederlands
  • 376 pagina’s
  • Elsevier
  • Samenvatting

    Claudius de stotteraar, het enfant terribledat de traditie en de conventie trotseerde,werd door zijn familie verre gehouden vanstaatszaken. Toen hij na Caligula’s dooddoor de garde tot keizer werd uitgeroepen,was hijzelf nog het meest verbaasd. MaarClaudius bleek een man met grote gaven: hijontpopte zich als een uitmuntende regent eneen boeiende verteller: scherp, humoristischen vol zelfspot ontleedt hij de Romeinsesamenleving en zijn eigen rol daarin.Met Ik, Claudius leverde Robert Graveseen zelden geevenaarde prestatie: hettoegankelijk maken van het verleden inde vorm van een plausibel, opwindend engoed verteld verhaal. Hij brengt de antiekeoudheid tot leven door zich niet op dehelden en veldslagen te richten, maar opde mensen en de emoties, de liefde en delust – de ware drijfveren van de macht.