Boekbeschrijvingen

Ieder Zijn Eigen Jezus


Auteur:Gza Verms

  • Nederlands
  • 336 pagina’s
  • ten Have
  • april 2002
  • Samenvatting

    In dit boek laat de gezaghebbende Nieuw-Testamenticus Geza Vermes zien hoe het beeld van Jezus in het Nieuwe Testamenst is verkleurd. Hij toont aan dat de evangelisten op het moment dat zij hun verhalen opschreven – en ook Paulus toen hij zijn brieven schreef – al waren belast met theologische bezinning die rondom Jezus op gang gekomen was. Is die bezinning wel terug te voeren op Jezus en zou Jezus zich daarin herkend hebben? Zijns indiens is de ware Jezus moeilijk terug te vinden in de wijze waarop hij met name door Paulus en Johannes wordt afgeschilderd en zou Jezus verbaas zijn geweest over allerlei uitspraken die zij over hem doen. Als we echter die latere theologische ontwikkelingen buiten beschouwing laten, ontmoeten we een Jezus die geheel past in het jodendom van die tijd. Op die manier zou ook het gesprek tussen joden en christenen veel aan inhoud winnen.

    Exit mobile version