Identiteitsontwikkeling En Leerlingbegeleiding

Identiteitsontwikkeling En Leerlingbegeleiding


Auteur:Jos van der Wal

  • Nederlands
  • 335 pagina’s
  • Coutinho
  • december 2001
  • Samenvatting

    Jongeren van twaalf tot tweeentwintig staan voor de taak om zich een eigen identiteit te verwerven. Dit proces rondom vragen als ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’, gaat gepaard met opwinding en onzekerheid, grenzen zoeken, nieuwe mogelijkheden uitproberen, leren kiezen en omgaan met verantwoordelijkheid. Voor leraren die deze jongeren begeleiden is het belangrijk inzicht te hebben in hoe het gevoel van identiteit zich ontwikkelt, in relatie tot de sociale omgeving. In Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding schetsen de auteurs een psychologisch kader dat houvast biedt bij het ontwikkelen van een visie op leerlingbegeleiding en steun biedt bij het nemen van beslissingen over de begeleiding van leerlingen. Daarbij besteden zij aandacht aan de rol van lichamelijke en seksuele veranderingen maar ook aan veranderingen op het gebied van denken en leren die de identiteitsontwikkeling b6fnvloeden. Goede beslissingen moeten ook uitgevoerd kunnen worden. Daarom behandelen de auteurs tevens vaardigheden die nodig zijn voor een goede leerlingbegeleiding in de praktijk. Zo komen gespreksvormen, het signaleren en diagnostiseren van probleemgedrag en het opstellen van handelingsplannen aan de orde. Zowel de identiteitsontwikkeling als de leerlingbegeleiding worden steeds vanuit een intercultureel perspectief benaderd.