Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding


Auteur:Jos van der Wal

  • Nederlands
  • 416 pagina’s
  • Coutinho
  • juli 2011
  • Samenvatting

    Jongeren ontwikkelen in de adolescentie een eigen identiteit. Ze stellen vragen als ?Wie ben ik??, ?Wat kan ik?? en ?Wat wil ik?? De toenemende individualisering daagt jongeren nog meer uit zelf op zoek te gaan naar antwoorden op deze vragen en zo actief vorm te geven aan hun eigen identiteit. Dat doen ze in voortdurende interactie met hun sociale omgeving, zowel in real life als online. Voor iedereen die met jongeren werkt, is het nuttig om meer inzicht te krijgen in de manier waarop identiteit gestalte krijgt. Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding beschrijft de ontwikkeling bij jongeren van 12 tot 22 jaar op het gebied van cognitie, hersenen, emotie en seksualiteit, en de manier waarop deze ontwikkeling bijdraagt aan hun identiteitsvorming. Omdat de sociale omgeving hierbij een cruciale rol speelt, krijgt ook zij de nodige aandacht. Daarnaast komen praktische vaardigheden voor het begeleiden van leerlingen aan bod, zoals gespreksvoering, signaleren en diagnosticeren van probleemgedrag, en het opstellen van handelingsplannen. De lezer kan zelf aan de slag met behulp van de overzichtschema?s, leerdoelen, verwerkings- en toetsvragen en er worden mogelijkheden geboden voor het doen van onderzoek op de werkplek. Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding is primair gericht op leraren in opleiding en is daarnaast geschikt voor iedere professional die met jongeren werkt.