Identiteit en Imago / 4e herziene editie

Identiteit en Imago / 4e herziene editie


Auteur:Cees B.M. van Riel

  • Nederlands
  • 326 pagina’s
  • Academic Service
  • juli 2010
  • Samenvatting

    Succesvol topmanagement is er steeds meer van overtuigd dat externe en interne communicatie van wezenlijk belang zijn voor een succesvolle organisatie. Dat is goed nieuws voor communicatiemanagers, maar impliceert ook dat zij net als managers op het gebied van financieel management of logistiek management, verantwoording moeten afleggen over de toegevoegde waarde van hun werk. In dit boek krijgt u praktische handvatten en technieken aangedragen om succes te boeken met professionele corporate communicatie, en dit ook met harde cijfers aan te kunnen tonen. Casuistiek en vragen aan het einde van ieder hoofdstuk verdiepen de stof verder. Identiteit en Imago is het standaardwerk op het gebied van corporate communicatie, met alle recente academische theorie en praktijkervaringen op dit gebied. In deze vierde, uitgebreide en volledig herziene editie komen achtereenvolgens aan de orde: inzichten op het gebied van organisatie-identiteit, organisatie-reputatie, het corporate merk, story-telling, en de organisatie van communicatie.