i-care / Basisboek pathologie

  • Nederlands
  • 428 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • september 2004
  • Samenvatting

    Het Basisboek Pathologie behandelt uitvoerig de begrippen uit de pathologie en farmacologie en legt de basis voor de ziektekunde. Deze uitgave is ondersteunend voor de deelkwalificaties basiszorg, GVO, verpleegtechnische vaardigheden en alle andere deelkwalificaties betreffende de zorgcategorieen.- heldere theorie, overzichtelijk ingedeeld in thema’s en hoofdstukken- duidelijk geformuleerde leerdoelen- ruime aandacht voor casussen, voorbeelden, nuttige tips en studieactiviteiten- rijk geillustreerd in fullcolour