Hypochonders

Auteur:Paloma Bourgonje

  • Nederlands
  • 256 pagina’s
  • Querido’s Uitgeverij BV
  • oktober 2011
  • Samenvatting

    Helemaal gezond zijn en toch continu leven met de angstom een ziekte te hebben — hoe komt het toch dat meer dan eenhalf miljoen Nederlanders en Vlamingen zo bang zijn om ziek teworden dat ze hun leven er grotendeels door laten bepalen?In Hypochonders laat Paloma Bourgonje hypochonders,artsen en filosofen aan het woord over de wonderlijkeverhouding tussen lichaam en geest. Ook spreekt ze met mensendie helemaal niet bang zijn voor ziektes en de dood. ‘Ik wildeweten wat gezondheid voor mensen inhoudt,’ vertelt ze. ‘Ik wasbenieuwd hoe het is als je voortdurend bezorgd bent dat de basisvan je bestaan, het lichaam, je in de steek laat. En ik zocht naarde oorzaken van hypochondrie.’ Hypochonders is een herkenbaar boek over een van de meestfascinerende en tegelijkertijd minst begrepen aandoeningen vanonze tijd.