Huurrecht

Huurrecht

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • december 2012
  • Samenvatting

    Tekst & Commentaar Huurrecht geeft een artikelsgewijs overzicht van en commentaar op het in het BW vastgelegde huurrecht en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving. Aangezien deze bepalingen voor een belangrijk deel aansluiten bij het voorheen geldende recht, verwijst het commentaar steeds naar de bronnen die voor het oude recht van belang waren.De lezer vindt de teksten en bronnen die voor de uitleg van de thans geldende regels bepalend zijn, waar nodig met “doorverwijzing” naar meer uitgebreide vindplaatsen. Aanverwante relevante regelgeving is zonder commentaar opgenomen.Tekst & Commentaar Huurrecht maakt het iedereen, die met de praktijk van het huurrecht te maken heeft, mogelijk zich snel op het geldend recht te orienteren. Tekst en commentaar zijn in deze editie bijgewerkt tot en met 1 oktober 2010.