Huurrecht geschetst / Burgerlijk recht

Huurrecht geschetst / Burgerlijk recht


Auteur:Z.H. Duijnstee-Van Imhoff

  • Nederlands
  • 154 pagina’s
  • Juridische Uitgeverij Ars Aequi
  • februari 2007
  • Samenvatting

    Huurrecht geschetstbiedt een weergave van het nieuwe Huurrecht zoals dat geldt met ingang van 1 augustus 2003. De tekst wordt, waar mogelijk en zinvol als studiehulp, verhelderd in schema’s. Voor meer diepgaande bestudering wordt verwezen naar relevante literatuur.