Hundertwasser Architectuur

Hundertwasser Architectuur


Auteur:Hundertwasser

  • Nederlands
  • 317 pagina’s
  • Taschen
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Bouwen is de grote droom van Hundertwasser. Deze droom is bijna even oud als de droom om schilder te worden. Bouwen is voor hem primair een existentiele kwestie. Bouwen betekent voor hem vooral het vervullen van de behoefte aan beschutting, aan een toevlucht, aan een veilig hol. De dakloze mens van onze tijd – zoals Hans Egon Holthusen hem eens treffend heeft genoemd – zoekt, rusteloos onderweg, een schuilplaats – meer nog, een vaste plek van waaruit hij zich kan orienteren.Misschien spelen de ervaringen uit z’n jeugd hierbij een rol. Als er werd aangebeld, kon het altijd de SA of de Gestapo zijn die naar de joodse familie van z’n moeder vroeg. De bouwwerken van Hundertwasser zijn daarom geen gewaagde constructies. Technische hoogstandjes interesseren hem niet. Hij waakt ervoor dat alles wat hij ontwerpt eenvoudig te realiseren is, zonder al te veel kosten.