Humor Als Gereedschap Voor Managers

Humor Als Gereedschap Voor Managers


Auteur:Ellie Rietveld

  • Nederlands
  • 124 pagina’s
  • Bosch & Keuning
  • juli 2000
  • Samenvatting

    Drs. Ellie Rietveld is psychologe en voormalig theaterdirecteur. Zij is actief op het terrein van advisering en training. Eerder schreef zij ‘Hotel Traliezicht’, cultureel werk met gedetineerden in het huis van bewaring in Rotterdam (Rotterdam, 1978), ‘Wolken krabben’, een onderzoek naar creativiteit (Leiden, 1988) , ‘Op Rhoon’, een sociale geschiedenis vanaf 1900 (Rotterdam, 1994).In ‘Humor als gereedschap voor managers’ wordt duidelijk gemaakt dat humor een machtig middel is, dat veel positiefs kan bewerkstelligen. Er worden niet alleen diverse soorten humor aangereikt, maar ook worden managers en personeelsleden die er weinig gevoel voor hebben, geholpen een andere attitude te ontwikkelen. Humor is een goed hulpmiddel om mensen bij elkaar te brengen, conflicten op te lossen, de afstand tussen leidinggevenden en ondergeschikten te verkleinen of onderwerpen die taboe zijn aan de orde te stellen. Dit boek is geen grappenboek, maar helpt bij het ontwikkelen van een houding, die meer humor-gevoelig maakt. ‘Humor als gereedschap voor managers’ is een ‘must’ voor midden en hoger management en voor iedereen die moeilijke situaties beter het hoofd wil bieden.