Boekbeschrijvingen

Human Resources Development / deel Handboek

Human Resources Development / deel Handboek


Auteur:Joseph Kessels

  • Nederlands
  • 537 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • februari 2011
  • Samenvatting

    Meer dan ooit bestaat er op het ogenblik belangstelling voor de vraagstukken die samenhangen met werken en leren, in het bijzonder nu niemand meer de koers in de richting van een kenniseconomie betwist: het nieuwe werken bestaat niet zonder leren. De aandacht voor het leren op en rond de werkplek is alleen maar toegenomen, waarbij we duidelijke accenten zien rond netwerken, talentontwikkeling en zelfsturing in de professionele ontwikkeling. De redactie van dit Handboek heeft het vakgebied anno 2011 in kaart gebracht, met de bijdragen van een groot aantal prominente auteurs uit het Nederlandse taalgebied. Het oorspronkelijke Handboek uit 2001 is nu volledig herzien en uitgebreid tot 30 hoofdstukken waaraan in totaal 43 auteurs hun medewerking hebben verleend. Het Handboek bestaat uit drie delen van elk 10 hoofdstukken. – Deel I: Perspectieven op leren, werken en ontwikkelen – Deel II: Vormgeven van de leeromgeving – Deel III Ondersteunen van het leren

    Exit mobile version