Human dynamics

Human dynamics


Auteur:S. Seagal

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Scriptum
  • oktober 1998
  • Samenvatting

    Human Dynamics identificeert en documenteert inherente verschillen in het functioneren van mensen als complete systemen. Deze verschillen in het menselijk functioneren zijn fundamenteler dan leeftijd, ras, cultuur of geslacht. Ze kunnen zelfs bij kleine kinderen worden waargenomen. Het bestaan ervan kan Wetenschappelijk worden bevestigd. Er zijn negen verschillende menselijke systemen vastgesteld; vijf ervan zijn sterk overheersend in Westerse culturen en zij staan centraal in dit boek. Ieder systeem is samengesteld uit fundamentele ordenende principes – het mentale, emotionele en fysieke. Deze hebben zowel een kwantitatieve (persoonlijke) als een kwalitatieve (transpersoonlijke) dimensie. Human Dynamics-trainingsprogramma’s worden toegepast in het zakenleven, onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg en bij het slaan van bruggen tussen culturen.Human Dynamics is geen typologie maar onderscheidt fundamentele structuren (de kernen) die aan de basis liggen van de verschillen in het functioneren van mensen.Mensen identificeren hun systeem (‘ persoonlijkheidsdynamiek’ ) door een proces van zelfontdekking. Er is geen schriftelijke test. Mensen worden getraind om de persoonlijkheidsdynamieken van anderen te identificeren door een verhoogd bewustzijn en nauwkeurig luisteren en observeren.Hoe wordt Human dynamics toegepast?- Functioneren van teams- Onderwijzen en leren- Op waarde schatten en benutten van diversiteit- Veranderingsmanagement- Opbouwen van gemeenschapsbewustzijn- Persoonlijke / Leiderschapsontwikkeling- Zorg voor de gezondheid- Interculturele overkoepeling