Hulpboek medische kennis

Hulpboek medische kennis


Auteur:Barend van der Bijl

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • januari 2012
  • Samenvatting

    Het bestuderen van de medische kennis (anatomie, fysiologie en pathologie) is voor studenten vaak moeilijk. Ze verwerken in korte tijd veel theorie, maar moeten ook inzicht krijgen in processen in het menselijk lichaam en afwijkingen die daarinkunnen optreden. Veel studenten kunnen zich de bouw en functie van het menselijk lichaam prima eigen maken, maar hebben moeite de anatomische en fysiologische kennis te vertalen naar wat er misgaat in geval van ziekte. Ook ontbreekt het vaak aan parate kennis, nodig voor de bestudering van stoornissen en de toepassing op ziektebeelden.De student kan dit boek als studiehulp gebruiken. Het bespreekt veel voorkomende ziekten en afwijkingen in het lichamelijk functioneren. Besproken stoornissen zijn: suikerziekte – hoge bloeddruk – hartfalen – bloedarmoede – astma, chronische bronchitis en longemfyseem – veel voorkomende vormen van kanker – overgewicht en obesitas – darmaandoeningen – reuma – nierfalen.Elke ziekte of stoornis wordt volgens een vast format uitgewerkt:- Achtergrondinformatie over de stoornis- Relevante anatomie en fysiologie- Pathologie: Beschrijving van oorzaken en afwijkingen in lichamelijk functioneren – Diagnose – Behandeling – Prognose- Relevante praktijksituaties met vragen- Relevante websites- Gebruikte bronnenPer stoornis krijgt de student uitleg van de relevante anatomie en fysiologie. Daarna wordt vanuit de normale bouw en functie ingegaan op wat er misgaat bij de besproken stoornis. Zo ziet de student in waarom bepaalde klachten en symptomenontstaan en waarom een bepaalde behandeling effectief is. Relevante kennis wordt afgewisseld met schema’s en afbeeldingen die de geschreven tekst verhelderen. Elk hoofdstuk sluit af met een toepassing van de besproken leerstof.Websites met animaties en afbeeldingen staan per onderwerp vermeld. Kortom, dit boek maakt de lastige leerstof optimaal toegankelijk voor de student.