Huis Van Khala

Huis Van Khala


Auteur:M. Nijhuis

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Uitgeverij Contact
  • mei 2004
  • Samenvatting

    Als het standbeeld van Saddam omverwordt getrokken, is dat voor de wereld hetsymbool voor een nieuwe toekomst voorIrak. Maar binnenskamers waarschuwt hetechtpaar Ward en Abbas dat de problemennog maar net zijn begonnen. Met diewoorden in haar achterhoofd besluit MinkaNijhuis haar intrek te nemen bij de familie.Ze maakt mee hoe de bejaarde moederKhala, haar dochter Ward en echtgenootAbbas na de val van het bewind van Saddamde draad van het bestaan weer trachten op tepakken. Aanvankelijk met hoop, maargaandeweg met steeds meer twijfel enverwarring.Vrijwel dagelijks ontploffen bommen in destad die hen dierbaar is. En het soennitisch-sjiitischeconflict sluipt ook het kleinehuishouden binnen. De relatie van Ward enAbbas, die een gemengd huwelijk hebben,begint barsten te vertonen. Op een vroegeochtend in de zomer van 2006 trekkenmoeder en dochter de deur van hun huisachter zich dicht en vertrekken naarAmman. Voor wereldse, hoogopgeleidevrouwen als zij is in Irak geen plaats meer.Abbas blijft in Bagdad achter.