HRM voor managers

HRM voor managers


Auteur:Frank Manders

  • Nederlands
  • Boom Lemma uitgevers
  • december 2013
  • Samenvatting

    HRM voor managers is bedoeld om de aankomende manager inzicht en hulpmiddelen te geven bij het managen van zijn belangrijkste resource: de medewerkers. Aan de hand van een theoretisch concept van Human Resource Management wordt ingegaan op modern personeelsbeleid en de rol van de manager hierin. De theoretische invulling van onderwerpen zoals beoordelen, werven, selecteren en ontwikkelen van medewerkers wordt afgewisseld met korte praktijkvoorbeelden, onderzoeken of casussen uit de hedendaagse literatuur. HRM voor managers is bedoeld voor toekomstige of beginnende managers en kan ter opfrissing dienen voor managers die al enkele jaren werkzaam zijn. In deze vijfde druk zijn de voorbeelden en de theorie geactualiseerd. Verder zijn aan het einde van elk hoofdstuk verwerkingsvragen opgenomen. Drs. Frank Manders was werkzaam in diverse managementfuncties bij de Rabobank. Momenteel is hij lid van de directie van Rabobank Vlietstreek-Zoetermeer. Dr. Petra Biemans is lector HRM en persoonlijk ondernemerschap bij Hogeschool InHolland. Sinds 2000 voert zij vanuit haar eigen onderneming onderwijs- en adviesopdrachten uit.