Houvast Bij Leesproblemen & Dyslexie Op De Basisschool

Houvast Bij Leesproblemen & Dyslexie Op De Basisschool


Auteur:Arga Paternotte

  • Nederlands
  • 154 pagina’s
  • Balans/’Steunpunt Dyslexie’
  • Samenvatting

    Dyslexie is een ernstig probleem met lezen en spellen dat grote negatieve gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van een kind. Vroege signalering kan veel ellende voorkomen. Ouders kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Dat vereist wel een goede samenwerking met de school. Dit boek is ontwikkeld om ouders daarbij houvast te bieden. Zij lezen in dit boek: – waar ze op kunnen letten als leesontwikkelingen van hun kind niet wil vlotten of ze zich daarover zorgen maken ? hoe de school de leesontwikkeling van leerlingen toetst en wat ouders daarover kunnen bespreken met de leerkracht ? op welke manier kinderen thuis geholpen kunnen worden ? aan welke voorwaarden een behandeling van dyslexie moet voldoen ? van welke speciale hulpmiddelen en maatregelen een kind met dyslexie kan profiteren ? ervaringen tips voor een goede communicatie met school.