Hoogbegaafdheid … een gave ?

Auteur:I. Nederstigt

  • Nederlands
  • 100 pagina’s
  • CPS Uitgeverij
  • april 2003
  • Samenvatting

    Opgroeien en groot worden doe je niet alleen op school of alleen thuis. Het gedrag van kinderen op school wordt beinvloed door huiselijke omstandigheden, het gedrag thuis door zaken die op school spelen. De zorg voor een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is dan ook een verantwoordelijkheid van school en ouders samen. Alleen door oog te hebben voor elkaars rol en door uitwisseling van wederzijdse kennis en ervaring kan het kind optimaal begeleid worden. Doelbewust samenwerken met wederzijds respect. Dat staat centraal in deze nieuwe publicatiereeks.