Hoog Spel

Hoog Spel


Auteur:Th.J.M. Naastepad

  • Nederlands
  • 140 pagina’s
  • ten Have
  • maart 2003
  • Samenvatting

    In Hoogspel legt Thomas Naastepad twee bekende bijbelboeken uit waarin vrouwen de hoofdrol spelen. In zijn studie over het boek Ruth staat hij stil bij het bijna beschamend realisme, en vraagt hij zich af hoe wij die onderwezen zijn in Gods Woord reageren op het dagelijks leven zonder dat Gods tekenen zichtbaar zijn? Het bijbelboek wordt op het leven van alledag betrokken: de honger, het verlies, het smachten, maar ook nieuwe kansen, toeval en ontmoeting. Tevens vraagt Naastepad aandacht voor de verborgenheid van Gods nooit afwezige leiding. In zijn uitleg van het bijbelboek Esther levert Naastepad plausibele verklaringen waarom de naam van God in dit boek verzwegen wordt en waar toespelingen op die Naam te vinden zijn. Hij toont aan dat dit joodse boek draait om de ervaring van het maatschappelijke leven als dodelijke druk, doodsangst en Godverlatenheid. Hoe te handelen temidden van verdrukking en dood als er haast niet te rekenen valt op een helpende hand uit de hemel? Beide bijbelboeken maken duidelijk hoe en waarom mensen bij tijd en wijle hoog spel moeten spelen om te overleven. Uitermate geschikt voor leerhuis, catechese en verkondiging.