Hoofdzaken intellectuele eigendom

Hoofdzaken intellectuele eigendom


Auteur:P.A.C.E. van der Kooij

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • augustus 2013
  • Samenvatting

    In dit deel uit de serie Hoofdzaken Handelsrecht wordt, na een korte algemene inleiding over het publiek- en privaatrechtelijke mededingingsrecht, uitgebreid aandacht besteed aan het intellectuele eigendomsrecht. Aan de orde komen in het bijzonder het octrooi-, merken-, auteurs-, modellen- en handelsnaamrecht en het recht inzake de ongeoorloofde mededinging. Vanzelfsprekend wordt bij de behandeling van de verschillende intellectuele eigendomsrechten tevens op het geldende EU-recht ingegaan.