Hoofdstukken van bestuursrecht

Hoofdstukken van bestuursrecht


Auteur:H.D. van Wijk

  • Nederlands
  • 945 pagina’s
  • Reed Business
  • september 2008
  • Samenvatting

    Het standaardwerk in een herziene uitgave, geheel geactualiseerd.Ook in deze veertiende druk van Hoofdstukken van bestuursrecht (Van Wijk/Konijnenbelt&Van Male) is veel zorg besteed aan de didactische kwaliteit van de presentatie. Zoveel mogelijk wordt bij een nieuw onderwerp eerst een overzicht gegeven van de grote lijnen; daarna volgen uitwerking en voorbeelden in kleine letters. Dat maakt bestudering van het onderwerp overzichtelijk. De kleine letters zijn voor een diepgaande behandeling alsmede voor het gebruik in de bestuurs- en de rechtspraktijk onmisbaar. Na de veranderingen die de vorige druk bracht, is de opzet in beginsel gelijk gebleven. Enkele onderwerpen werden toegevoegd, zoals een overzicht van de instellingen en de organen van de Europese Unie, een punt over verboden staatssteun en een beschouwing over mediation. Wetgeving, rechtspraak en literatuur zijn verwerkt tot mei 2008. Met een enkele uitspraak of een enkel geschrift van na april kon nog rekening worden gehouden. Wat de Awb betreft is ervan uitgegaan dat de vierde tranche met de bijbehorende aanpassingswet in werking is getreden, evenals de Wet samenhangende besluiten Awb. De wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, hoewel nog niet in werking, is behandeld als bijna geldend recht.Het boek is analytisch van aard en de tekst verwijst waar nodig altijd terug naar de grondslagen van het bestuursrecht. Hoofdstukken van bestuursrecht is niet alleen het studieboek over het bestuursrecht, het is door opzet, gedetailleerdheid en rijkdom aan praktische voorbeelden tevens een onmisbare kennisbron voor de bestuurs- en de rechtspraktijk.