Hoofdstukken sociaal recht / Arbeidsrecht editie 2013

Hoofdstukken sociaal recht / Arbeidsrecht editie 2013


Auteur:Loonstra

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • januari 2013
  • Samenvatting

    ‘Hoofdstukken Sociaal Recht’ heeft al jarenlang een vaste plaats in het hbo-onderwijs. Het sociaal recht is de laatste jaren vanwege maatschappelijke en sociaal-politieke ontwikkelingen enorm in beweging. Het boek wordt daarom jaarlijks herzien, zodat zeer recente wetgeving en rechtspraak kunnen worden verwerkt. Inmiddels is het boek aan zijn 22e druk toe.Het boek bevat een beschrijving van de belangrijkste onderwerpen die tot het sociaal recht behoren:- De afbakening van de arbeidsovereenkomst ten opzichte van andere overeenkomsten van werk.- De inhoud van de arbeidsovereenkomst (o.a. loonbetaling, ziekte van werknemer, proeftijdbeding, concurrentiebeding, eenzijdig wijzigingsbeding, bedrijfsongevallen, gelijke behandeling)- Ontslagrecht- De WW en de ZW/WIA (sociale verzekeringen)- Cao-recht- Stakingsrecht- Medezeggenschapsrecht- Arbeidsbescherming (arbeidstijden en arbobeleid)- Arbeidsverhoudingen- Ambtenarenrecht- Internationaal rechtIeder hoofdstuk bevat een begrippenlijst, open vragen en meerkeuzevragen, zodat het boek door middel van zelfstudie gemakkelijk door de student eigen kan worden.’Hoofdstukken Sociaal Recht’ heeft een website waarop een groot aantal casusposities staat, met de antwoorden. Daarnaast wordt de lezer op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen op het terrein van het sociaal recht door middel van specials en samenvattingen van (zeer) recente arresten van de Hoge Raad, gerangschikt naar de diverse hoofdstukken in het boek.