Hoofdlijnen Nederlands recht

Hoofdlijnen Nederlands recht


Auteur:Prof.Mr. C.J. Loonstra

  • Nederlands
  • 494 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 2012
  • Samenvatting

    De nieuwe editie van Hoofdlijnen Nederlands Recht bevat de vele wijzigingen die de afgelopen jaren op de verschillende deelgebieden van het recht hebben plaatsgevonden. Ook zijn er veel nieuwe schema’s en figuren aan de stof toegevoegd. Krantenartikelen zijn bovendien geactualiseerd en extra (toets)vragen zijn opgenomen. Ieder hoofdstuk wordt met een begrippenlijst, open vragen en meerkeuzevragen afgesloten. Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot het online boek.Hoofdlijnen Nederlands Recht bevat een algemene inleiding in het Nederlandse recht. Het is een verhalend boek met een eenvoudige betoogtrant. De beginnende student wordt aan de hand van concrete, praktische en actuele voorbeelden in het recht ingewijd en in de begrippen die daarbinnen een rol spelen.In de 10e editie van Hoofdlijnen Nederlands Recht is de didactische component van het boek versterkt, doordat gebruik wordt gemaakt van functionele (originele) illustraties die als toets fungeren voor de eerder bestudeerde stof. Op deze wijze draagt het beeld bij aan het opnemen en verwerken van de stof. Daarnaast bevat de uitgave veel toetsvragen, gebaseerd op (actuele) krantenartikelen.