Honger naar God

Honger naar God


Auteur:John Piper

  • Nederlands
  • 239 pagina’s
  • Gideon
  • januari 2000
  • Samenvatting

    Heel diep in ons binnenste hongeren we naar God. En die honger kunnen we aanwakkeren door een tijdlang geen aandacht aan voedsel te besteden. Vasten dus. Daarmee zeggen we: ‘Zozeer verlang ik naar U o Heer’. Onze begeerten bepalen de koers van ons leven – of het nu de begeerte van onze maag is, de begeerte naar bezit en macht, of de begeerte naar God. Maar alleen onze begeerte naar God – en naar Hem alleen – brengt overwinning in ons leven. Kent u deze begeerte naar Hem? ‘Als we niet hevig naar de heerlijkheid van God verlangen,’ zegt John Piper, ‘komt het niet doordat we er genoeg van gedronken hebben. Nee, het komt doordat we zo lang aan de tafel van de wereld hebben zitten knabbelen. Onze ziel zit vol met allerlei onbenulligheden, zodat er nauwelijks plaats is voor God.’ Als dat u dwars zit, kan een vasten wellicht iets veranderen aan uw voorkeuren.Tussen de gevaren van zelfkwelling en genotzucht loopt het pad van de aangename pijn die we ‘vasten’ noemen. In dit boek nodigt John Piper ons uit dat pad te bewandelen. Want hoe meer wij naar God hunkeren, hoe meer hij in ons leven verheerlijkt wordt en hoe groter onze vreugde is.John Piper is predikant van de Bethlehem Baptist Church in Minneapolis (USA).