Hollandski

Hollandski


Auteur:Wim Coster

  • Nederlands
  • 128 pagina’s
  • Spectrum
  • april 2011
  • Samenvatting

    Geen Rus zegt ooit Hollandski. Hij kan het niet eens, simpelweg omdat de h voor Russen onuitspreekbaar is. Van hun kant hebben Nederlanders moeite met de opeenstapeling van medeklinkers zoals in borsjtsj (bietensoep). Toch hebben Nederlanders en Russen door de eeuwen heen woorden van elkaar geleend. In dit boekje zijn wederzijdse taalinvloeden bijeengebracht en van uitleg voorzien. Taalvermaak staat hierbij voorop.Aan bod komen leenwoorden als karwats en pierewaaien, begrippen uit de wereld van de sport en de ruimtevaart, pseudo-Russische uitdrukkingen als Hollandski en kameraadski, Russische scheepstermen (brandspojt), eponiemen als molotovcocktail en Pavlovreactie, ingeburgerde sovjettermen en culinaire begrippen met enkele recepten. Samen met een uitleg over Nederlandse plaatsnamen als Anna Paulowna of De Krim wordt hiermee een uniek overzicht gegeven van de invloeden die Russen en Nederlanders in de loop van de geschiedenis op elkanders talen hebben gehad. Daarmee is ‘Hollandski’ tevens een kroniek van duizend jaar Nederlands-Russische contacten.