Hollanders En Het Water / 1 En 2

Auteur:Eelco Beukers

  • Nederlands
  • 600 pagina’s
  • Verloren b.v.
  • juni 2007
  • Samenvatting

    Hollanders en het waterTwintig eeuwen strijd en profijtHollanders en het water – al eeuwenlang vormen zee en hecht paar. Vreemd is dat niet. Want nog steeds stuit je bijna overal in Holland op sloten, meren, grachten, plassen en rivieren, of op de zee.Al dat water heft sinds mensenheugenis voor veel overlast gezorgd. Hollanders zijn dan ook wereldberoemd vanwege hun strijd tegen het water. Maar ze hebben er ook de vruchten van geplukt-als handelaren, vissers, schippers, reders, militairen en recreanten. Zonder water had Holland nooit kunnen uitgroeien tot zo’n welvarend en dichtbevolkt gewest.Dit boek laat zien hoe Hollanders sinds het begin van de jaartelling met het water hebben geleefd. Op basis van de nieuwste inzichten belicht een team van zeventien historici deze gesschiedenis vanuit verschillende invalshoeken. Tezamen geven zij een intrigerend beeld van de vindingrijkheid waarmee de Hollanders hun natte leefomgeving optimal hebben benut.met bijdragen van:dr. D. Atendrs. E. Beukersprof.dr. G.J. Borgerdr.H.Buiterdrs. E.J. van Ginkeldr. R.P. de Graafdr. W. van der Hamdr. A.A.S. van Heezikir. P.Huismanprof.dr. W. Klinkertdr. P.J.M. Martensdrs.ing R.G. de Nevedr. B.C. de Paterdrs. A.A. Poldervaartdr. L.H.J. SickingE.K. Spitsdr. M. van Tielhof