Hogere bouwkunde Jellema / 13 Beheren bouwproces / druk 1

Hogere bouwkunde Jellema / 13 Beheren bouwproces / druk 1

  • Nederlands
  • 253 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juli 1996
  • Samenvatting

    Hogere BouwkundeDe bouw is een bedrijfstak die voortdurend in beweging is. Bouwkundigen en zij die daarvoor opgeleid worden, moeten in staat zijn leiding te geven aan bouwactiviteiten onder steeds veranderende omstandigheden. De serie HOGERE BOUWKUNDE Jellema vormt de kern van het gehele kennis overdrachts proces vanuit de theorie naar de toepassing daarvan in de praktijk. De serie bestaat naast het inleidende deel over de gehele bouwbranche, uit drie reeksen boeken die op elkaar zijn afgestemd: Bouwtechniek Bouwmethoden Bouwproces. Dit deel 13 ‘Beheren’ is het laatste deel in de reeks Bouwproces. Het behandelt alle aspecten van beheer en onderhoud van gebouwen, geschreven vanuit de praktijk zoals die door de aangesloten adviesbureaus van de COMOG dagelijks wordt uitgeoefend.