Hoe schrijf je dat? EBOOK

Hoe schrijf je dat?


Auteur:Jolanda Bouman

  • Nederlands
  • Uitgeverij Thema
  • juli 2011
  • EPUB met digitaal watermerk
  • Samenvatting

    Het papier is geduldig, de lezer niet. Daarom is het zaak dat u uw boodschap zo helder en aantrekkelijk mogelijk op papier zet, zodat u de aandacht van uw lezers beter vasthoudt en zij in een keer begrijpen wat u wilt zeggen. Als u eenmaal weet waar u op moet letten, is dat eenvoudiger dan u denkt. De grootste ommezwaai is afstappen van het idee dat spreektaal en schrijftaal twee heel verschillende dingen zijn. Bewust of onbewust denken we vaak dat het op papier allemaal formeler, ambtelijker en ingewikkelder moet. Jammer genoeg leidt dat vaak tot teksten die te lang, te saai, te oubollig, te vaag of te moeilijk zijn, want niet elke volzin is ook zinvol. Teksten mogen juist eigentijdser, korter en dichter bij de spreektaal liggen. Dat leest prettiger, is makkelijker te begrijpen en kost de lezer minder tijd. Met de tips en trucs in Hoe schrijf je dat? leert u hoe u meer vaart in uw teksten brengt, hoe u de begrijpelijkheid vergroot en hoe u het kort en bondig houdt. Het boek besteedt ook aandacht aan fouten en twijfelgevallen in zinsbouw, woordkeus en de nieuwe (groene) spelling. Denk daarbij aan zaken als ‘kromme zinnen’, een aantal is/zijn, u of uw, een aantal chronische taalziektes als de haar-ziekte, wat-ziekte, het hun-hebbensyndroom, het groter-als-jouvirus en de Engelse losschrijfziekte. Vanzelfsprekend komen ook de d’s en t’s in werkwoorden (ook Engelse), die lastige tussen-n (pannekoek of pannenkoek), punten, komma’s, haakjes, streepjes en andere, schijnbaar onbelangrijke, leestekens aan de orde.De uitleg bevat zo min mogelijk grammaticale termen en gebeurt aan de hand van veel voorbeelden, die allemaal ‘echt’ zijn. Ze zijn afkomstig uit bestaande brieven, memo’s, rapporten, kranten, tijdschriften, ondertitelingen op tv en internetteksten. Naast de minder geslaagde of foute versie vindt u telkens een goed, eigentijdser en vlotter alternatief. Hierdoor zijn ze ook als oefenmateriaal te gebruiken. En om snel antwoord op uw vragen te vinden, bevat dit boek een heel uitgebreid trefwoordenregister. Op de betreffende pagina’s vindt u die trefwoorden in de marge of in een kop terug. Dat zoekt snel en gemakkelijk terug.Kortom, Hoe schrijf je dat? wil u inspireren tot vlotte, eigentijdse en begrijpelijke teksten. Teksten waarvan de lezer achteraf zegt: ‘Dat leest als een trein’.