Hoe schrijf ik een biografie?

Hoe schrijf ik een biografie?


Auteur:Dik van der Meulen

  • Nederlands
  • 144 pagina’s
  • Atlas Contact
  • oktober 2010
  • Samenvatting

    Hoe schrijf ik een biografie laat zien welke problemen en valse verleidingen de biograaf het hoofd moet bieden — maar vooral ook hoe aangenaam en bevredigend het schrijven van een biografi e kan zijn. De biografi e lijkt in Nederland en Belgie een bloeiperiode door te maken. Van steeds meer wetenschappers, politici, kunstenaars en zelfs niet-publieke fi guren worden biografi een geschreven. Daardoor neemt ook de behoefte aan aanbevelingen en richtlijnen voor levens verhalen toe.Hoe schrijf ik een biografie is in de eerste plaats een praktische handleiding. In overzichtelijke hoofdstukken zetten de auteurs, beiden met de nodige ervaring in het schrijven van biografi een, uiteen hoe je een biografi e zou kunnen schrijven. Een biograaf moet voortdurend keuzes maken. Krijgt het boek een chronologische of een thematische opbouw? Zijn herinneringen en ooggetuigenverslagen betrouwbaar? Mag een biograaf van de hoofdpersoon ‘door het sleutelgat loeren’? Op deze en vele andere vragen gaat dit boek uitvoerig in. De auteurs sluiten af met een beschouwing over de huidige stand van zaken van de Nederlandstalige biografi e.Dik van der Meulen schreef een biografi e van Multatuli, waarvoor hij in 2003 de ako-literatuurprijs ontving. Monica Soeting is hoofdredacteur van het Biografi e Bulletin. Zij werkt aan een biografi e van Cissy van Marxveldt.