Hoe goed moet een mens zijn?

Hoe goed moet een mens zijn?


Auteur:Harold S. Kushner

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • Uitgeverij Ten Have
  • april 2000
  • Samenvatting

    Dit boek van Harold Kushner is bedoeld voor iedereen die dergelijke gevoelens kent. Hij schrijft met zijn gebruikelijke ruimhartigheid en wijsheid, en toont aan waarom van mensen niet wordt verwacht dat ze volmaakt zijn, en waarom ze niet bang hoeven te zijn Gods liefde kwijt te raken wanneer ze fouten maken. Kushner begint met een radicaal nieuwe interpretatie van het verhaal van Adam en Eva: het eten van de Boom der Kennis was, zo redeneert hij, niet een daad van ongehoorzaamheid, maar een moedige handeling. Vervolgens baseert hij zich op de moderne literatuur, op psychologie en theologie, en op zijn dertig jaar lange ervaring als rabbijn. Kushner maakt ons duidelijk hoe aanvaarding en vergevingsgezindheid verandering kunnen brengen in onze relaties met de belangrijkste mensen in ons leven – en hoe we daardoor kunnen ingaan op de uitdaging van het menszijn.